Kontakta GRF styrelse om rodd och medlemskap


Eftersom GRF är en liten roddförening och att i princip alla nya medlemmar introduceras i verksamheten i samband med våra roddkurser eller i samband med andra roddaktiviteter (ex en kompis som ror och blir fadder) Jag föreslår att du kommer ner någon av våra roddkvällar och får en beskrivning på plats. Vi kommer att ro två-tre kvällar i veckan tis, ons, torsdagar Vi brukar finnas på plats efter ca:18:30

Här kommer en liten introduktion i vad som ingår i medlemskapet

1.   medverkan i gemensamma schemalagda roddaktiviteter.  

2.   medverkan i roddkursen (nästa kurs kommer att genomföras i april-juni nästa år)

3.   lån av roddbåtar för ”egen rodd” (efter nödvändig utbildning)

4.   tillgång till klubbhus (dusch, bastu, mini-gym) i samband med rodd/roddträning.

5.   tillgång till bastuflotte efter bokning via Whatsup.

6.   inbjudningar till andra gemensamma aktiviteter (fester mm)

7.   köket och konferensrummet i klubbhuset används i första hand i samband med våra roddaktiviteter men kan också hyras.

8.   vid användning av köket skall du städa efter dig, plocka undan din disk, torka av ytor och ta med alla soppor till soptunnan iland.

Verksamheten i GRF bygger på medlemmarnas engagemang och vi har minst två arbetsdagar per år då vi underhåller båtar, byggnader m.m. Detta sker alltid under trivsamma former med grillning eller liknande.

Ta även del av information på vår FB Göteborgs roddförening och instagram Göteborgs roddförening.

God Rodd Önskar dig Styrelsen GRF


Ansökan om medlemskap i GRF