StyrelsenFunktion

Namn

E-post

Ordförande

  Per Cramer

per.cramer@handels.gu.se

Sekreterare

  Freddy Nielsen

f.nielsen.gbg@gmail.com

Roddchef

  Klas Ålander

klas.alander@gmail.com

Skattemästare 

Erik Nelander

eriknelandermail@gmail.com

Klubbmästare

  Alf Jakin

alf@jakin.se

Roddtränare

  Lars Ellegård

lasse.ellegard@nutrition.gu.se

Styrelsemedlem


Styrelsemedlem

  Göran Palmers


 Carl-Axel Thorstenssongoran@minidea.se

 cait@telia.com